You are currently browsing the tag archive for the ‘Taalbad’ tag.

Zoals het meestal gaat bij dit soort meningsverschillen hebben zowel de voorstanders als de tegenstanders van een onafhankelijk Catalonië het gelijk aan hun kant, zolang men de kwestie beziet vanuit hun optiek. Voor de tegenstanders van een onafhankelijk Catalonië is Spanje een organisme, een lichaam. Als Catalonië zich afscheidt, voelt dat voor hen aan als een amputatie. En dat doet pijn.

Dit verklaart waarom veel Spaanse nationalisten een hekel hebben aan Catalonië, terwijl ze zich fel verzetten tegen afscheiding (iets wat voor veel Catalanen een compleet raadsel is). Er zijn mensen die vinden dat ze lelijke kuiten heben, of afgrijselijke billen, maar dat betekent nog niet dat ze hun minder mooie lichaamsdelen operatief willen laten verwijderen.

De voorstanders van een onafhankelijk Catalonië zien Spanje als een soort trein die bestaat uit zeventien wagons (de autonome regio’s), die allemaal een eigen aandrijving hebben. Als er een afhaakt en een ander spoor kiest, is er niets aan de hand, want de trein rijdt gewoon door. Misschien iets minder hard, want het Catalaanse rijtuig heeft een relatief krachtige motor, maar dan moeten de andere rijtuigen hun motor maar een beetje opvoeren, vinden de afhakers.

Sinds een jaar of twintig is in Catalonië de immersió lingüística van kracht. Alle kinderen op openbare scholen krijgen een ‘taalbad’ in het Catalaans. Dat betekent dat in principe alle vakken worden onderwezen in het Catalaans, behalve natuurlijk het vak Spaans (of Castiliaans, zoals het vaak genoemd wordt ter onderscheiding van de andere talen die in Spanje worden gesproken).

Vanaf het begin hebben de Spaanse nationalisten heftig geageerd tegen dit model. Ze vinden dat Spaanse kinderen in heel Spanje onderwijs moeten krijgen in het Spaans, en al helemaal als hun ouders daarom vragen. Volkomen logisch, vanuit hun gezichtspunt bezien.

De voorstanders van het Catalaanse model hebben een principieel en een pragmatisch argument. Het principiële argument is dat Catalonië een eigen taal heeft. Het pragmatische argument luidt dat het, al zou je willen, onmogelijk is in Catalonië op te groeien zonder Spaans te leren, terwijl het heel wel mogelijk is in Catalonië op te groeien zonder Catalaans te leren, als het taalbad niet bestond.

Hoe kan dat? De invloed van het Spaans – niet voor niets een wereldtaal – is overweldigend, ook in Catalonië. Het is een beetje te vergelijken met de huidige invloed van het Engels in Nederland, maar dan in het kwadraat. Mijn dochters zijn opgegroeid in een dorp in de provincie Girona, waar 99% van de bevolking Catalaans praat, thuis spreken we alleen Catalaans en Nederlands, op school worden alle vakken in het Catalaans onderwezen, behalve Spaans en Engels. Ze zijn pas elf en toch spreken ze uitstekend Spaans. Uit onderzoek is gebleken dat Catalaanse kinderen na het taalbad even goed Spaans spreken als kinderen elders in Spanje, en dat ze door hun tweetaligheid minder moeite hebben met de verwerving van Engels of andere vreemde talen.

In sommige buurten en voorsteden van Barcelona wordt bijna uitsluitend Spaans gesproken. Hier zijn in de jaren zestig de interne migranten uit de rest van Spanje neergestreken. Ze praten thuis Spaans met hun kinderen, ze kijken naar de Spaanse tv, ze praten Spaans op straat, in het café, in de buurtwinkels, op de sportclub… De meesten van hen vinden het Catalaanse taalbad prima. Hun kinderen leren toch wel Spaans en op school leren ze er gratis en voor niets een tweede taal bij op native niveau, waardoor ze veel kansrijker zijn op de Catalaanse arbeidsmarkt.

De Spaanse nationalisten hebben alleen een principieel argument tegen de immersió lingüística, namelijk dat het ‘van de gekke’ is dat er op een Spaanse school niet in het Spaans wordt onderwezen. De Catalaanse nationalisten gebruiken precies hetzelfde argument met betrekking tot Catalonië. Maar daarnaast hebben ze een overtuigend pragmatisch argument en dat verklaart dat er in Spanje eigenlijk alleen door diehard Spaanse nationalisten tegen het Catalaanse taalbad gefulmineerd wordt.

Advertenties

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Doe mee met 59 andere volgers

Advertenties